ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ

ក្រុងប៉ោយប៉ែត

ក្រុងប៉ោយប៉ែត

ក្រុងប៉ោយប៉ែត ជាក្រុងមួយស្ថិតនៅក្នុងខេត្ត បន្ទាយមានជ័យជាព្រំប្រទល់រវាងប្រទេសកម្ពុជា និងថៃ។ ក្រុងនេះសំបូរទៅដោយ ប្រជាជនដែល ធ្វើការចំណាកស្រុកមកពីខេត្តនានាក្នុង ប្រទេស កម្ពុជា និងប្រទេសដែល នៅជិតខាង។ ប្រជាជន នៅទីនោះភាគច្រើនប្រកបរបរជាអ្នក ដឹកជញ្ជូនទំនិញ ឆ្លងព្រំដែន និង…