ខេត្តកំពង់ចាម

កំពង់ចាម គឺជាខេត្ត នៃប្រទេសកម្ពុជា ដែលស្ថិតនៅវាលទំនាប កណ្ដាលនៃទន្លេមេគង្គ។ វាមានព្រំប្រទល់ជាប់នឹង ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង នៅខាងលិចកំពង់ធំ និង ក្រចេះ នៅខាងជើង ត្បូងឃ្មុំ នៅខាងកើត និង ព្រៃវែង និង កណ្ដាលនៅខាងត្បូង។ កំពង់ចាម ជាផ្លូវការត្រូវបានបែងចែក ទៅជាពីរខេត្តនៅថ្ងៃទី ៣១ ធ្នូ ២០១៣ ។ ផ្ទៃដីទាំងអស់នៅខាងលិច នៃទន្លេមេគង្គនៅតែ ជាកំពង់ចាមដដែល គ្រាដែលផ្ទៃដី នៅខាងកើតទន្លេបានក្លាយជា ខេត្តត្បូងឃ្មុំ។ មុនការបែងចែកនេះ កំពង់ចាមបាន លាតសន្ធឹងទៅខាងកើត ដល់ព្រំដែនអន្តរជាតិជាមួយ វៀតណាមធ្លាប់ជា ខេត្តធំទី១១ នៅកម្ពុជា និងមានប្រជាជន ១ ៦៨០ ៦៩៤ នាក់ ដែលបានចាត់ទុកថាជាខេត្ត ដែលមានប្រជាជនច្រើនបំផុត ទីពីរក្នុងប្រទេស។ ទីរួមខេត្ត និង ក្រុងធំបំផុត របស់ខេត្តនេះ គឺក្រុងកំពង់ចាម។ (ប្រភព វិគីភីឌា)