ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង

ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង ស្ថិតនៅភាគកណ្ដាល ប្រទេសកម្ពុជា មានព្រំប្រទល់ ខាងជើងជាប់ខេត្តកំពង់ធំ ខាងកើតជាប់ខេត្តកំពង់ចាម ខាងត្បូងជាប់ខេត្តកំពង់ស្ពឺ និងខាងលិចជាប់ ខេត្តពោធិ៍សាត់។ ខេត្តនេះស្ថិតនៅ ចម្ងាយប្រមាណ ៩១ គ.ម. ពីរាជធានីភ្នំពេញ។
ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង មានអាកាសធាតុ ក្ដៅហើយសើមដូចបណ្ដាខេត្ត ទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា ដទៃទៀតដែរ។ រដូវវស្សា ចាប់ពីខែ ឧសភា ដល់ខែ តុលា (សីតុណ្ហភាពពី ២៧ ទៅ ៣៥អង្សា សំណើម ៩០ % ) រដូវរងារពីខែ វិច្ឆិកា ដល់ខែ មីនា (សីតុណ្ហភាពពី ១៨ ទៅ ២៨ អង្សា) និងរដូវក្ដៅពីខែ មីនា ដល់ ខែ ឧសភា (សីតុណ្ហភាពពី ២៨ ទៅ ៣៦ អង្សា)។
វាគឺស្ថិតក្នុងវាលល្បប់ ចំកណ្ដាលប្រទេសកម្ពុជា និងត្រូវនាំមកដោយ ទន្លេសាប ដៃ នៃទន្លេមេគង្គ។ ទីក្រុងរាជធានីភ្នំពេញច្បាស់ជា លូតរហូតដល់វាព័ទ្ធជុំវិញ ដោយព្រំដែន ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង ជាមិនខាន។(ប្រភព វិគីភីឌា)