ខេត្តមណ្ឌលគីរី

ទស្សនាខេត្តមណ្ឌលគីរី

មណ្ឌលគីរីជាទឹកដីនៃរតនសម្បត្តិធម្មជាតិស្ថិតនៅភូមិភាកឥសាន នៃព្រះរាជា ណាចក្រកម្ពុជា ។ តំបន់នេះហ៊ុំព័ទ្ធទៅ ដោយភ្នំតូចធំ មានទឹកជ្រោះ ដ៏ស្រសស្អាត ជាច្រើនកន្លែង មានជនជាតិភាគ​ តិចជាច្រើនអំបូរ  ដែលទាក់ទាញ់ អារម្មណ៍ ភ្ងៀវ ទេសចរណ៍ជាតិ និងអន្តរជាតិ…

ទេសចរណ៍មណ្ឌលគីរី

ទេសចរណ៍មណ្ឌលគីរី

រយៈពេល៣ថ្ងៃ២យប់ ខ្មែរទ្រីប នឹងនាំលោក អ្នកធ្វើដំនើរ ទៅកាន់ដែន ដីដែលសំបូរ ដោយរតន សម្បត្តិធម្មជាតិ ប្រកបដោយភាព ស្រស់បំព្រង ហើយក៏ជា ភូមិកំណើត ជនជាតិ ភាគតិតជា ច្រើនអំបូរ នៃខេត្តមណ្ឌលគិរី។…

រមណីរដ្ឋានធម្មជាតិ ទាំង៤ ដែលមាន ប្រជាប្រិយភាព បំផុត នៅកម្ពុជា

រមណីរដ្ឋានធម្មជាតិ ទាំង៤ ដែលមាន ប្រជាប្រិយភាព បំផុត នៅកម្ពុជា

រមណីយដ្ឋាន​ ធម្មជាតិដ៏ស្រស់ ស្អាតទាំង៤  មានដូចជា៖ ទឹកធ្លាក់តាតៃ ក្នុងខេត្តកោះកុង, ទឹកជ្រោះ ប៊ូស្រា ក្នុងខេត្តបណ្ឌលគីរី, ទឹកជ្រោះភ្នំ គូលែន ក្នុងខេត្តសៀមរាប និងទឹកជ្រោះល្បាក់ខោន ក្នុងខេត្ត ស្ទឹងត្រែង ដែលមាន​…