មធ្យោបាយធ្វើដំនើរ

ការធ្វើដំនើរកាន់ តែមានភាពងាយស្រួលជាងមុន ដោយសារ ស្ថេរភាពនៃ សន្តិសុខសង្គម និង សុវត្ថភាព​ ក្នុងការធ្វើរដំនើរ ដែលជា ហេតុមួយ ញុុំាងអោយ មាន ការវិនិយក លើវិស័យដឹកជញ្ជូន និង មធ្យោបាយធ្វើរដំនើរ នេះមានការកើនឡើង យ៉ាងឆាប់រហ័ស ទំាងនៅក្នុងប្រទេស និង ទៅក្រៅប្រទេស ។ លោកអ្នក អាចធ្វើដំនើរ ជាមួយ រថយន្តក្រុង រថយន្តតូច យន្តហោះ កាប៉ាល់ទឹក តាមតំរូវការ​ ដែលភ្ជាប់ ទំាងក្នុងស្រុក និង ក្រៅប្រទេសផងដែរ ។

ក្រុមហ៊ុន ផារ៉ាម៉ោន អង្គរ អ៊ិចប្រេហ្ស

ក្រុមហ៊ុន ផារ៉ាម៉ោន អង្គរ អ៊ិចប្រេហ្ស

Phnom Penh – Siem Reap Departure time: 7:15 / 8:45 / 10:15 / 12:15 / 13:45 / 14:45 / 17:00 Bus Fare : US$ 8  Travel Duration :6hrs  Phnom Penh – Kampong Som (Sihanouk Ville) Departure time: 8:00 / 10:00 / 13:00 / 15:00 / 17:00 Bus Fare : US$ 8  Travel Duration : 4hrs 30 min. Phnom Penh – […]

ក្រុមហ៊ុន វីរៈប៊ុនថាំ អេចប្រេស

ក្រុមហ៊ុន វីរៈប៊ុនថាំ អេចប្រេស

PHNOM PENH – SIEM REAP – VIP Sleeping Bus Departure time: 18:30/ 20:00/ 23:00 Bus Fare : US$ 9 (F), US$7 (K) – VIP Hotel Bus Departure time: 24:30 Bus Fare: US$11​ (F), US$10 (K)   SIEM REAP – PHNOM PENH – VIP Sleeping Bus Departure time: 19:00/ 20:00/ 23:00 Bus Fare: US$ 9 (F), US$7 (K) – VIP Hotel Bus Dept. […]

ក្រុមហ៊ុន ភ្នំពេញ​សុរិយា ដឹកជញ្ចូនអ្នកដំណើរ

ក្រុមហ៊ុន ភ្នំពេញ​សុរិយា ដឹកជញ្ចូនអ្នកដំណើរ

Phnom Penh – Kampong Thom / Siem Reap  Departure time: 6:15 / 7:00 / 8:00 / 9:00 / 10:00 / 11:00 / 12:00 / 13:00 / 15:30 Bus Fare : US$ 7.5 VIP BUS Dept. time: 8:30am Price: $11 Services: Water, Wet tissue, Free pickup, Toilet, Free Wi-Fi, Sandwich  Travel Duration : 6hrs30  Phnom Penh – Kampong Som […]

ក្រុមហ៊ុន អាកាសចរណ៍ Air Asia​ ហោះហើរក្នុងតំលៃទាប

ក្រុមហ៊ុន អាកាសចរណ៍ Air Asia​ ហោះហើរក្នុងតំលៃទាប

ក្រុមហ៊ុន អាកាសចរណ៍ Air Asia​ ជាក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ មួយ ដែលរាប់ចូលជា លំដាប់អាការចរណ៍ ដែលផ្តល់ នូវសេវាកម្ម ក្នុង តំលៃថោក ដែលបានធ្វើការ ហោះហើរ ​ តភ្ជាប់ប្រទេសកម្ពុជា ទៅ ប្រទេសផ្សេងៗ​ ដូច ប្រទេស អូស្រ្តាលី ប្រទេសថៃ ប្រទេសម៉ាលេស៊ី និង ប្រទេសជប៉ុន ដែលជា ជើងហោះហើរត្រង់តែម្តង។  ពត៍មានអំពីជើងហោះហើរ និង តំលៃ សូមចូលក្នុង វែបសាយ របស់ក្រុមហ៊ុន អាកាសចរណ៍ Air Asia​