ឈៀងម៉ៃ – ឈៀងរ៉ៃ (៥ថ្ងៃ៤យប់)

ឈៀងម៉ៃ – ឈៀងរ៉ៃ (៥ថ្ងៃ៤យប់)

អ្វីដែលលោក ​អ្នកកំពុងសម្លឹង​ មើលនៅពេលនេះ គឺជាដែនដីដ៏ស្រស់ ស្អាតមួយផ្នែកនៅ ក្នុងប្រទេសថៃ ទីនេះសាកសមបំផុត សំរាបការមក ទន្សនាកម្សាន្ត ដែលមិនគួរមើលរំលង ។ លោកអ្នកនឹង បានឃើញ ពីការរបៀប នៃការរស់នៅ របស់ជនជាតិ ភាគតិចថៃ រូមទាំងទីសក្ករៈ បូជាដ៏ស័ត្តិសិទ្ធិ ល្បីល្បាញ ជាច្រើន ។ សម្រស់ធម្មជាតិ នៃជួភ្នំ ជ្រោះ ជ្រលងដងអូរ គឺជាសម្បិត្តិធម្ម ជាតិពិភពលោក ដែលយើង មិនគួរអោយ រំលងពី ក្រសៃភ្នែក ពួកយើងនឹងនាំ លោកអ្នកអោយ ទស្សនាតំបន់កម្សាន្តល្បីជា ច្រើនទាំងក្នុង ឈៀងមៃ និង ឈៀងរ៉ៃ ផ្តិតយករូបភាព ទុកជាអនុស្សវរីយ៍ ជាមួយនឹងទិដ្ឋភាព ល្អៗជាច្រើន ដែលអ្នកពេញចិត្ត ។

02

Mae-Hon-Song copy
..
01

loy-krathong-festival-samui_780x520 copy

doi-tung copy

ផ្តល់យោបល់

ផ្តល់យោបល់

Leave a Reply

Your email address will not be published.


nine × = 81