ទស្សនាទីក្រុង កូឡាឡាំពួរ 100$

ទស្សនាទីក្រុង កូឡាឡាំពួរ 100$

ដំនើរកំសាន្តនេះ នាំលោកអ្នក ឆ្ពោះទៅកាន់ ទីក្រុងដ៏ស្រស់ ត្រកាល នៃទីក្រុងកូឡាឡាំពួ ទៅទស្សនាកម្សាន្ត ព្រះរាជវាំង វិមានឯករាជ្យ វិហ៊ាអ៊ីស្លាមជាតិ ទីលានឯករាជ្យ ថតរូបអនុស្សាវរីយនៅអគារភ្លោះ៨៨ជាន់ និងផ្ទះកាកាវ ដោយក្តីរីករាយ ។ ដោយលោកអ្នកគ្រាន់តែ ជ្រើសរើស ថ្ងៃចេញដំណើរ ដោយខ្លួនឯង ជ្រើសរើស សណ្ឋាគារទៅតាម តំលៃដែល អ្នកពេញចិត្ត ទៅជាមួយគ្រួសារ រឺ មិត្តភ័ក្ររបស់ លោកអ្នកដោយ រីករាយ។​ មិនចាំបាច់រង ចំាចូលរួមដំនើរ ជាមួយអ្នកដទៃ ដែលពេលខ្ លះអាចអោយ លោកអ្នកខកខាន មិនបានទៅដោយសារ ដំនើរកំសាន្តមិន គ្រប់ចំនួនអ្នកដំនើរ។

ផ្តល់យោបល់

ផ្តល់យោបល់

Leave a Reply

Your email address will not be published.


− 5 = four