ឥតគិតថ្លៃ

ឥតគិតថ្លៃ

ក្រោយពីការខិតខំប្រឹងប្រែង និង សកម្ម ក្នុងការស្វែងរកពត៍មាន ថ្មីៗ ដើម្បីដាក់ផ្សាយ បំរើអារម្មណ៍ មិត្តអ្នកអាន ឥឡូវនេះ ​លោកអ្នក​អាចមានឪកាសក្នុងការចូលរួមចំណែក ធ្វើអោយ ខ្មែរទ្រីបដតខម កាន់តែមាន ប្រជាប្រិយភាព ថែមទៀត ដោយលោកអ្នកគ្រាន់តែ ​ផ្ញើអត្ថបទរបស់​លោកអ្នក​មក​កាន់កាន់ក្រុមកាងារ​ របស់យើងខ្ញុំ ព្រមជាមួយ រូបភាពដ៏ស្រស់ស្អាត នោះក្រុមកាងារ របស់ខ្មែរទ្រីបដតខម និង ធ្វើការដាក់ផ្សាយ។ លោកអ្នកអាច ចែករំលែក នូវបទពិសោធន៏ នៃការធ្វើដំនើរកំសាន្ត ពត៏មានដែលលោកអ្នកបានឃើញ ដែលទាក់ទងជាមួយវិស័យទេសចរណ៍ ដូចជារម្មណីដ្ឋាននានា ដែលលោកអ្នកបានទៅកំសាន្ត ភោជនិយដ្ឋាន នានាដែលលោកអ្នកបានទៅភ្លក់រសជាតិ។​ មិនតែប៉ុណ្ណោះ មិត្តអ្នកអាន អាចផ្ញើរLink Youtube ដែលជា ខ្សែរវីដេអូខ្លីរបស់លោកអ្នកក្នុងពេលធ្វើដំនើរកំសាន្ត ដែលអ្នកគិតថា ល្អក្នុងការចែករំលែក។ addlisting លោកអ្នកដែលជាម្ចាស់អាជីវកម្ម ដែលទាក់ទងជាមួយវិស័យទេសចរណ៏ ក៏អាចចូលរូមបានដែរ ដូចជា កន្លែងស្នាក់នៅ សណ្ឋាគារ ផ្ទះសំណាក់ ភោជនិយដ្ឋាន រម្មនិយដ្ឋាន សហគមន៏នានា ក្រុមហ៊ុនរថយន្តក្រុង និង រថយន្តដឹកអ្នកដំណើរ ហាងលក់វត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ ក្លឹបកំសាន្ត ។ លោកអ្នកគ្រាន់ អធិប្បាយ អំពី ទីតាំង មធ្យោបាយធ្វើដំនើរដើម្បីទៅដល់ទីកន្លែង ពត៍មានទូទៅអំពីទីកន្លែង និង សេវាកម្ម ដែលលោកអ្នកចង់ដាក់ផ្សាយ និង ចែករំលែក​ ជាការស្រេច ហើយភ្ជាប់ជាមួយ នូវ Link វិដេអូ រឺ រូបភាពដ៏ទាក់ទាញ ក្រោយពីពិនិត្យ និង កែរតំរូវ នោះអត្ថបទលោកអ្នក​ និងដាក់ផ្សាយភ្លាមៗ ។ ខ្មែរទ្រីបដតខម នឹង​ដាក់ផ្សាយអត្ថបទ​របស់លោកអ្នក ប្រសិនបើអត្ថបទទាំងនោះ ស្រប​តាមអ្វី​ដែលយើង​លើក​ឡើង​​ខាងលើ។ យើងខ្ញុំ សូមរក្សាសិទ្ធិក្នុងការច្រានចោល រឺ មិនដាក់ផ្សាយ ប្រសិនបើអត្ថបទ​ ទាក់ទងនយោបាយ រឿង អាសអាភាស រឺមិនសមរម្យណាមួយ ។ ជាពិសេសជាងនេះទៅទៀត ប្រសិនបើអត្ថបទ​របស់លោកអ្នក​ត្រូវបានទទួលការគាំទ្រ (យោង​តាម​ចំនួនមើល ឬ ចូលចិត្ត) នោះលោកអ្នកនឹងក្លាយជា​ FREELANCE BLOGGER របស់ខ្មែរទ្រីបដតខមធ្វើការក្រៅម៉ោង ប្រចាំតាមបណ្ដាខេត្ត ក្រុង ដែលលោកអ្នករស់នៅហើយនឹងមានប្រាក់ខែ (ប្រហែល ៨០ ទៅ ១០០ ដុល្លារ)​ ក្នុងករណីដែលលោកអ្នកចង់ក្លាយខ្លួនជាសមាជិករបស់ ខ្មែរទ្រីបដតខម ហើយយល់ព្រមទៅតាម លក្ខខ័ណ្ឌផ្សេងៗ របស់ខ្មែរទ្រីបដតខម ។ សូមផ្ញើអត្ថបទរបស់លោកអ្នក​តាមរយៈសារអេឡិចត្រូនិច៖ info@khmertrips.com