ផ្សាររាត្រី រាជធានីភ្នំពេញ

ផ្សាររាត្រី រាជធានីភ្នំពេញ

ផ្សាររាត្រីបើកថ្មីនៅភ្នំពេញតាមមាត់ទន្លេ បង្កើតឡើងសំដៅត្រង់ៗដល់ភ្ញៀវនិងអ្នកទេសចរដោយ មានលក់ផលិត ផលសិប្បកម្ម សូត្រ សិល្បៈ គ្រឿងចំលែកៗនិងវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ជាច្រើន ហើយ ប្លែកៗផង។
4991922690_edb0272650_o copy
បរិយាកាសនេះផ្តល់ជូននូវបទពិសោធន៍ទិញទំនិញរាយបែបធូរអារម្មណ៍ច្រើនជាងនៅផ្សារក្នុង ស្រុកធម្មតា។ ជាមួយនឹងអារម្មណ៍បែប សប្បាយនិងរបស់របរដែលជាទីគាប់ចិត្តភ្ញៀវទាំងក្មេង ទាំងចាស់ ទាំងបរទេស ទាំងអ្នក ក្នុងស្រុក ផ្សាររាត្រីហាក់ដូចជាចំណុចទាក់ទាញ បន្ថែមមួយដល់ កាទិញឥវ៉ាន់ក្នុងក្រុង។ហើយការណ៍ ដែល ទំនិញភាគច្រើនដែលមានដាក់លក់ ផលិតក្នុងស្រុក ជា ជាងនាំចូលពីក្រៅ ជាគុណសម្បត្តិមួយដ៏ច្បាស់។
9076828800_7d705e06d2_h copy
ផលិតផលក្នុងស្រុកមានគុណភាពល្អៗដែល ផលិតឡើងដោយប្រើវិធីសាស្រ្តបែបបុរាណពិតជាសក្តិសមនឹង  ទីផ្សារកម្ពុជា មែន…។ តាម ជីវភាពរបស់ប្រជាជនអាស៊ី !
4991313901_49f03ccee9_o copy
4223626597_4a05b2631d_o copy
អត្ថបទដកស្រង់ពី៖
ភ្នំពេញ ៖ http://www.phnompenh.gov.kh/kh/phnom-penh–143.html

ផ្តល់យោបល់

ផ្តល់យោបល់

Leave a Reply

Your email address will not be published.


+ 8 = fourteen