សណ្ឋាគារ ស្តារីអង្គរ

សណ្ឋាគារ ស្តារីអង្គរ

សណ្ឋារគារ ស្តារីអង្គរ ( Starry Angkor Hotel )  មានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងខេត្តសៀមរាប លំដាប់ ផ្កាយ 4 មាន 127 បន្ទប់ ដ៏ប្រណិត និងមានបទ ពិសោធន៍ជា ច្រើនឆ្នាំជា មួយសេវា កម្មស្នាក់នៅ ។ បន្ទប់ និមួយៗ គឺធំទួលាយ តុបតែលំអរ  បំពាក់ដោយ គ្រឿង បរិក្ខាទំនើបៗ  និង សេវាកម្ម ជាច្រើនទៀត ។ អាហារក្នុង ភោជនីដ្ឋាន គឺចំអិនដោយ មេចុងភៅ ដែលមាន បទពិសោធន៍ជា ជាច្រើនឆ្នាំ ក្នុងការផ្សុំគ្រឿង យ៉ាងពិសេស តាមតម្រូវការ របស់ភ្ញៀវជាតិ និងអន្តរជាតិ ។ សូមស្វាគមន៍ក្នុងការមកស្នាក់ទីនេះ ព្រោះ សណ្ឋាគារស្តារី គឺសមរម្យ ថ្ងៃថ្នូ ងាយស្រួលបំផុត សំរាប់លោកអ្នក ។


full_1509951_698647053499745_239765370_n_1424250326

full_285682_14092910520022466929_1424250133

full_10369903_770279219669861_227119361229005323_n_1422422934

full_10269609_759720710725712_6870476293273626502_n_1422436050

full_285682_14092714530022448383_1424252221

full_285682_14092710220022446595_1424252176

full_14964_835644839799965_8956250250974089307_n_1422423019

full_10450737_835644803133302_3582231005501694886_n_1422422586


ទំនាក់ទំនង៖
Address:  No. G4, National Road 6, Banteay Chas Village, Sangkat Slorkram, Siem Reap, Cambodia
Phone:  +855 63 968 123
Fax:  +855 63 968 124
Email: reservations@starryangkorhotel.com

 

ផ្តល់យោបល់

ផ្តល់យោបល់

Leave a Reply

Your email address will not be published.


six + 1 =