ភោជនីយដ្ឋាន ទន្លេមេគង្គ

ភោជនីយដ្ឋាន ទន្លេមេគង្គ

ភោជនីដ្ឋានទន្លេចមេគង្គ ជាភោជនីយដ្ឋាន ដ៏ធំក្នុងខេត្តសៀមរាបដែល ទទួលបំរើនូវ សេវាកម្មម្ហូបអាហារបែប ប៊ូហ្វេ ជាច្រើនមុក ដែលមានឱជារស់ឆ្ងុយឆ្ងាញ់លក្ខណៈ អន្តរជាតិ រូមទាំងបរិយាកាសដ៏រីករាយជាមួយនឹងការ សម្តែងនូវរបាំអប្សរា និងរបាំប្រពៃណីជាតិខ្មែរ ច្រើនទៀតជួនទស្សនា នាពេលទទួលទាន អាហារ។ អាស័យដ្ឋាន៖ No. 110, Street No. 6, Phum Grous, S/K Svay Dangkum, Siem Reap, Kingdom of Cambodia Tel: (855-63) 964 667, Fax: (855-63) 965 035 Mobile: (855-12) 902 298 Email: tonlemekong@everyday.com.kh, tonlemekong@cambodiarestaurants.com

ភោជនីយដ្ឋាន ទន្លេចតុមុខ

ភោជនីយដ្ឋាន ទន្លេចតុមុខ

ភោជនីយដ្ឋានទន្លេចតុមុខ ជាទីកន្លែងដ៏ប្រណិត មួយដែលទទួលបំរើនូវសេវាកម្មម្ហូបអាហារបែប ប៊ូហ្វេ ជាច្រើនមុក ដែលមានឱជារស់ឆ្ងុយឆ្ងាញ់ សម្រាប់ភ្ងៀវជាតិ និងអន្តជាតិ រូមទាំងបុគ្គលិក អាចប្រើប្រាស់ភាសារ អង់គ្លេសបានយ៉ាងល្អ ដើម្បីបង្កនូវភាពងាយស្រួលក្នុងការបំរើ សេវាកម្មជូន ដល់ភ្ងៀវបរទេស ។ អាស័យដ្ឋាន៖ No. 0064 Angkor Wat. Khom Slar Kram Siem Reap, Kingdom of Cambodia Tel: (855-63) 965 052, Fax: (855-63) 964 666 Mobile: (855-12) 719 091 Email: tonlechaktomuk@everyday.com.kh, tonlechaktomuk@cambodiarestaurants.com

ភោជនីដ្ឋានទន្លេសាប

ភោជនីដ្ឋានទន្លេសាប

ភោជនីយដ្ឋានទន្លេសាប ត្រូវបានកែលម្អឡើង យ៉ាងស្រស់ស្អាត និងមានផាសុខភាពដោយ​ មានបំរើជួននូវអាហារបែបប៊ូហ្វេ ជាច្រើន មុខនឹងមានរស់ជាតិឆ្ងាញ់ ដែលចំអិនដោយចុង ភៅដែល មានបទពិសោទជាច្រើនឆ្នាំក្នុងការផ្សុំ គ្រឿងយ៉ាងពិសេស រូមទាំងបរិយាកាសដ៏រីករាយ ជាមួយនឹង ការសម្តែងរបាំអប្សរាប្រពៃណីជាតិ ។ អាស័យដ្ឋាន៖ No. 117, National Road #6, Khum Svay – Dangkum Siem Reap, Kingdom of Cambodia Mobile: (855-12) 752 128 Tel: (855-63) 963 388, Fax: (855-63) 963 318 Email: tonlesap@everyday.com.kh , tonlesap@cambodiarestaurants.com