10 ចំនុចសំខាន់ក្នុងការ រៀបចំកាបូប ដំណើរកំសាន្តអោយបានល្អ

10 ចំនុចសំខាន់ក្នុងការ រៀបចំកាបូប ដំណើរកំសាន្តអោយបានល្អ

ខ្មែរទ្រីប ជឿរថា មិត្តជាច្រើនដែលចូលចិត្ត ដើរកំសាន្ត ច្បាស់ជា កំពុង និង ទន្ទឹងរងចាំ ថ្ងៃឈប់សំរាក វែងៗ ព្រោះមិនមាន អ្វី ដែលល្អជាងការ បានទៅ ដើរលេង សំរាក​ លំហែរ អោយរង្វាន់សំរាប់ខ្លួនឯង នាថ្ងៃសំរាក នោះទេ ។​ ហើយ ទំាងអស់គ្នាមុខជា​ ជួបបញ្ហា មិនមាន កាបូបយួរដែល ធំ គ្រាន់សំរាប់ដាក់ឥវ៉ាន់ រឺ ត្រូវយកទៅជាមួយ នូវកាបូបយួរធំៗ ជាច្រើន​ ដែលមើលទៅគួរអោយឈឺក្បាល និង រំខាន។ ក៏ប៉ុន្តែ ជឿរខ្មែរទ្រីប ចុះថា កាបូបតែមួយក៏ គ្រប់គ្រាន់ សំរាប់ការធ្វើដំណើររបស់ លោកអ្នកហើយ ដោយគ្រាន់តែ លោកអ្នក និង មិត្តៗទំាងអស់ សាកល្បងរៀបចំកាបូប តាមវិធី ដូចខាងក្រោម នេះមើល! ១)​ ជ្រើសរើស ខោអាវដែលដាច់ៗពីគ្នា លោកអ្នក នឹងមានកន្លែងទំនេរកាន់តែច្រើន […]